Prislista

Denna prislista gäller ej avtalskunder.

Priser inklusive moms

VVS Montör

Inklusive rotavdrag
Servicearbete styck (helgfri vardag 07.00-16.00)3 8752 790
Avser mindre arbeten och inkluderar arbetstid upp till 3 tim samt kostnader för bil, parkering och handverktyg.
Inklusive rotavdrag
Tilläggstid1 000700
Inklusive rutavdrag
Felsökning av vitvaror (helgfri vardag 07.00-16.00)3 6501 950
Inklusive 2 timmar resa och arbetstid som omfattas av RUT-avdrag.

Jour/Akuta tider (VVS-jour eller Elektrikerjour)
Inkluderar 2 tim som innefattar ca 1/2 tim resa och 1 1/2 timmar på plats. Samt kostnader för bil, parkering och handverktyg.

Inklusive rotavdrag
Jour6 2504 450
Tillägg nattjour
(22:00-05:00)
2 2501 575
Tilläggstid 1 5001 050

Materialkostnader tillkommer enligt leverantörs listpris.

Spolbil/Avloppsrensning

Inklusive rotavdrag
Avloppsstopp
Helgfri vardag 07.00-16.00
5 5003 925
Inkluderar resa + 1,5 tim på plats
Inklusive rotavdrag
Tilläggstid
Helgfri vardag 07.00-16.00
1 5001 050
Inklusive rotavdrag
Avloppsstopp övrig tid6 2504 450
Inkluderar resa + 1,5 tim på plats
Inklusive rotavdrag
Tilläggstid övrig tid2 0001 400

Materialkostnader tillkommer enligt leverantörs listpris.

Intyg och rapporter till försäkringsbolag
Intyg, rapporter till försäkringsbolag och dyl. faktureras med 900kr (720kr exkl. moms).

S.k. ”bomkörningar”
Avbeställd tjänst när montör har påbörjat utresan faktureras med 3125kr (2500kr exkl. moms).