Prislista

Denna prislista gäller ej avtalskunder.

Priser inklusive moms

VVS Montör

Inklusive rotavdrag
Servicearbete styck (helgfri vardag 07.00-16.00)3 8752 790
Avser mindre arbeten och inkluderar arbetstid upp till 3 tim samt kostnader för bil, parkering och handverktyg.
Inklusive rotavdrag
Tilläggstid1 100770
Inklusive rutavdrag
Felsökning av vitvaror (helgfri vardag 07.00-16.00)3 6501 950
Inklusive 2 timmar resa och arbetstid som omfattas av RUT-avdrag.

Jour/Akuta tider (VVS-jour eller Elektrikerjour)
Inkluderar 2 tim som innefattar ca 1/2 tim resa och 1 1/2 timmar på plats. Samt kostnader för bil, parkering och handverktyg.

Inklusive rotavdrag
Jour6 2504 450
Tillägg nattjour
(22:00-05:00)
2 2501 575
Tilläggstid 1 5001 050
STORHELG jour8 7506 200

Materialkostnader tillkommer enligt leverantörs listpris.

Spolbil/Avloppsrensning

Inklusive rotavdrag
Avloppsstopp
Helgfri vardag 07.00-16.00
5 5003 925
Inkluderar resa + 1,5 tim på plats
Inklusive rotavdrag
Tilläggstid
Helgfri vardag 07.00-16.00
1 7501 225
Inklusive rotavdrag
Avloppsstopp kväll
Mån-torsdag kvällstid
6 2504 450
Inkluderar resa + 1,5 tim på plats
Inklusive rotavdrag
Avloppsstopp övrig tid
Helg/kväll före helgdag
7 0004 975
Inkluderar resa + 1,5 tim på plats
Inklusive rotavdrag
Tilläggstid kväll/helg2 0001 400
STORHELG spolbil8 7506 200
Inkluderar resa + 1,5 tim på plats under storhelg

Materialkostnader tillkommer enligt leverantörs listpris.

Intyg och rapporter till försäkringsbolag
Intyg, rapporter till försäkringsbolag och dyl. faktureras med 900kr (720kr exkl. moms).

S.k. ”bomkörningar”
Avbeställd tjänst när montör har påbörjat utresan faktureras med 3125kr (2500kr exkl. moms).